top of page

גנב המגילות

מספר מקומות

5

מקומות פנויים

5

שיטת משחק

מבוכים ודרקונים 5

שם המנחה

מתן זכריה

על ההרפתקה

רובע המלומדים הוא אזור רגוע מאוד בפלאן בימים כתיקונם, אך סדרה של גניבות מוזרות מדאיגות את מנהלי בתי הספר באיזור. ידו של "האגרוף השחור", משמר העיר פלאן, קצרה מלהושיע, ועתה זהו תפקידכם למצוא את הגנבים ולדאוג שהצדק ייעשה.
הרפתקה לדרגות 1-4.

bottom of page