top of page
נצמדים לכביש

משחק לוח תחרותי, אסטרטגי, המשלב גם מעט מזל, שמביא לשיאים חדשים של התרגשות. לאחר שמציבים את מכוניות המשחק בתחילת המסלול, כל שחקן קונה את המכונית שהוא רוצה, ויוצאים לדרך. הקלפים קובעים את חוקי המסלול ואת אופן ומהירות ההתקדמות של המכוניות. לכן על כל אחד להשתמש בקלפים שבידיו בחוכמה ובזמן הנכון, במטרה לקדם את עצמו, מבלי לתת יתרונות מובהקים גם למכוניות האחרות. האם תוכלו לעקוף את כולם בפניות החדות? האם תצליחו לנחש, איזו מכונית תנצח? כל תור וכל קלף יכולים להיות ההבדל בין הפסד לבין ניצחון, והמתח הגדול נשמר ממש עד השנייה האחרונה.

נצמדים לכביש

180.00 ₪מחיר
כולל מע״מ
  • 8+

מוצרים דומים